onsdag 14 oktober 2009

Principen om den troliga lögnen - e´contrario del 2.

Det finns en term inom juridiken som benämns e´contrario och som betyder motsatstolkning. Det är ett sätt att tolka lagar, föreskrifter och "förhållningsregler" på och innebär att man drar en motsats- slutsats av en viss regel . Jurister lär sig under utbildningen att man ska vara försiktig med att tolka regler motsatsvis, framförallt när det gäller tolkningen av rättsfall, eftersom resultatet kan få absurda konsekvenser.

Genom juridisk utbildning och argumentationsträning lär sig juristen att:

Utifrån en icke - jurists perspektiv:

"vända och vrida" på lagar, föreskrifter och "förhållningsregler"

Utifrån en jurists perspektiv:

Genom olika tolkningsmetoder tolka lagar, föreskrifter och "förhållningsregler".

Vad har detta med bloggens syfte att göra. Jo, en "normaliserad" psykopat förhåller sig till existerande "förhållningsregler" på ett sätt som närmast liknar en e´contrario- tolkning av själva syftet med "förhållningsreglerna".

För en "normaliserad" psykopat är "förhållningsregler" inte "förhållningsregler".

Det som är viktigt med eventuella "förhållningsregler" är att dessa följs av alla andra och att det normala är att "förhållningsreglerna" uppfattas som "förhållningsregler".

Den "normaliserade" psykopaten utgår från att alla andra följer "förhållningsreglerna". Därefter utnyttjas detta faktum.

Alla i omgivningen förutsätter att "förhållningsreglerna" följs och detta blir normen, det som alla utgår från och alla uppfattar som normalt.

Desto längre in i den egoistiska cirkeln en person befinner sig, desto oftare utnyttjas "förhållningsregler" på detta sätt. "Normala" människor har en gräns för när "förhållningsregler" kan utnyttjas på detta sätt. Samvetet sätter denna gräns. Psykopaten har inte ett samvete och har därmed ingen gräns för när och vilka "förhållningsregler" som kan utnyttjas på detta sätt.

Vad har detta med den troliga lögnen att göra? Nästan allt - eftersom det den "normaliserade" psykopaten gör och säger, tolkas av omgivningen utifrån normala existerande "förhållningsregler".


Manoredo