söndag 4 oktober 2009

Problemlösning del 1. Företräd endast din klient - agera inte "känslomässigt" gentemot psykopaten

En drabbad av en psykopat måste försöka sträva efter att uppträda som ett juridiskt ombud för att neutralisera psykopatens kränkningar, direkta- och indirekta hot och manipulationer. A och O är att inte basera några handlingar, skriftliga eller muntliga, på dina naturliga känslor, gentemot psykopaten. Detta ligger inte i klientens - ditt, intresse.

Syftet med denna blogg är inte att få människor att dra sig längre in i den egoistiska cirkeln. Syftet är att få de människor som befinner sig längre ut i den egoistiska cirkeln att kunna stanna kvar där och få verktyg att agera mot de som befinner sig längst in.

Det psykopaten gör via dennes "bearbetning" av en individ syftar till att försöka störa individen psykiskt i sådan utsträckningen att handlingarna som vidtas av den drabbade baseras på de för situationen normala känslorna.

Det den drabbade måste göra gentemot psykopaten är att inte låta detta ske.

Jag har full förståelse för den drabbade som tycker detta låter för konstigt, eller för enkelt, alternativt "lättare sagt än gjort" osv, men det är det en drabbad måste försöka göra, enligt min uppfattning.

För de som inte varit drabbade eller inte förstår vad psykopaten gör när denne psykiskt påverkar en individ och manipulerar sin omgivning tycker kanske att den där juristen Manoredo som bloggar överdriver och förstorar upp någonting som är helt normalt. Till er vill jag säga - må ni förstå utan att själva drabbas.

Jag hoppas att de tidigare inläggen på denna blogg har klargjort varför det inte går att agera normalt "känslomässigt" gentemot psykopaten.

När du som drabbad upptäcker att psykopaten på något sätt inte håller sig till "förhållningsreglerna" attackera inte psykopaten, alltså agera inte ut dina känslor. Det är precis det denne vill att du ska göra.

Vad du istället bör göra är att agera på ett sätt som av omgivningen kommer att uppfattas som ett "normalt och naturligt agerande" utifrån den situation andra uppfattar att du befinner dig i.

Jag hoppas att alla förstår att det "normala och naturliga sättet" att agera ovan egentligen inte alls är det "normala och naturliga sättet" att agera i den situation du egentligen befinner dig i - eftersom det "normala och naturliga sättet" är att agera i enlighet med de känslor som naturligt uppstår av psykopatens ageranden (eller rättare sagt, psykopatens avsikt, se psykopatens avsikt del 1. - 7.).

Det är troligare att omgivningen kommer att tro dig om det du gör uppfattas som normalt.

Är ovanstående logiskt? Ja

Känns ovanstående logiskt? Nej

Manoredo