lördag 10 oktober 2009

Problemlösning del 6. När du tar hjälp av en jurist/advokat för att lösa ett juridiskt problem - få juristen att förklara sig så att du förstår.

En jurist behandlar språket på ett annat sätt än icke-jurister.

Med ovanstående menar jag att juristen väger betydelsen av ord på ett annorlunda sätt. Detta skapar naturligtvis problem när en jurist pratar med en person som inte är jurist eller när en jurist ska förklara något. Många tycker säkert att en jurist är omständig och att det är svårt att förstå vad denne egentligen menar. En jurist undrar i sin tur vad den andre säger.

När en jurist pratar eller skriver något till en annan jurist låter det kanske så här:

"Enligt min uppfattning, ger omständigheterna vid handen att det rimliga borde vara att förhålla sig på följande sätt gentemot X. Med hänsyn taget till den brist på bevis som i förevarande fall föreligger bedömer jag att det mest fördelaktiga i nuläget är att förhålla sig passiv i så motto att försiktighet bör gälla."

Detta betyder något i stil med:

"Jag har nu gått igenom den information som jag har. Min slutsats är att du enligt mig ska bete dig på detta sätt mot X. Det finns inte tillräckligt med information här för att kunna bevisa det som måste bevisas. Mitt råd är att vänta och se. Vi gör ingenting nu."

Istället för att skriva "Det som står här uppe" används ordet "Ovanstående".

När du har att göra med en jurist se till att du förstår det juristen säger och förklarar för dig. Be juristen förenkla sitt språk så du förstår. Det är svårt för en jurist, men nödvändigt. Eftersom juristen inte förstår vad du pratar om, om du säger att du utsatts/utsätts för en psykopat, vilket gäller alla som inte utsatts, är det viktigt att du är med och säkrar att juristen inte "spelar det juridiska spelet" med att spela på ett normalt beteende hos psykopaten. För att meddela detta säg till din jurist det som står i inlägget Tankesätt del 8. "Att bli trodd" men tydligare.

"Person X har uppträtt och agerat på ett sätt som du har svårt att förklara men att du inte har något förtroende för denne längre. Att du tyvärr inte längre kan lita på det X säger och gör".

Till din jurist kan du göra detta lite tydligare genom att säga att "Person X går inte att diskutera med och följer inga överenskommelser, personen gör aldrig det denne säger att denne ska göra. Håller aldrig sitt ord. Därför är det viktigt för mig att hela tiden veta vad du gör." Detta blir så tydligt som det kan bli för en jurist.

Om psykopaten också har en jurist på sin sida kan du räkna med att denna jurist spelar "det juridiska spelet" på samma sätt som din jurist. Din jurist vet vad psykopatens jurist gör och går inte i "juridiska fällor". Juristens jobb är att lyssna på vad du säger och sätta in det du säger och det du vill in i den "juridiska verkligheten". Om juristen gör saker du inte förstår, fråga vad syftet är med en "juridisk" åtgärd. Det är syftet du bör reagera på. Reagera inte på den juridiska åtgärden.

Ovanstående är viktigt. Nedanstående är också viktigt.

Jurister i sin yrkesroll skiljer på vad som hänt och vad som hänt och kan bevisas.

Jurister i sin yrkesroll måste ta det som hänt och kan bevisas som det som hänt, inte något annat. Detta är naturligtvis väldigt förenklat, men innebär att de juridiska åtgärderna som kan göras bara kan utgå från "det som hänt och kan bevisas" inte det som verkligen hänt.

Om du har tagit kontakt med en jurist behandlas ditt problem på ett juridiskt sätt inte på ett "normalt" sätt. Det juridiska sättet är att få in verkligheten in i den juridiska verkligheten.

Manoredo