måndag 12 oktober 2009

Psykopaten byter omgivning!

Vad står det egentligen i denna rubrik?

Jo, antingen rör sig den "normaliserade" psykopaten till en ny omgivning eller stannar den "normaliserade" psykopaten och omgivningen byts ut.

Två olika tolkningar med två helt olika innebörder utåt sett. Resultatet för den "normaliserade" psykopaten blir lika oavsett alternativ.

Någon som utsatts av en psykopat som "rör på sig", tar med sig dessa erfarenheter och ger förklaringen att psykopater "rör på sig" och slutsatsen är att psykopater rimligen gör på detta sätt.

Någon som utsatts av en psykopat som "stannar på ett ställe", tar med sig dessa erfarenheter och ger förklaringen att psykopater "stannar" och omgivningen byts ut. Slutsatsen är att psykopater gör på detta sätt.

De båda slutsatserna är samma slutsats. Vi ser det bara från omgivningens perspektiv. Om vi ser det från psykopatens perspektiv är grunden densamma - Psykopaten byter omgivning!

Desto mer "normaliserad" psykopaten är desto större möjlighet att "stanna kvar" och byta ut omgivningen istället för att behöva "röra sig".

Desto mer "normaliserad" psykopaten är, desto mer används de båda manipuleringsteknikerna. Desto mer intelligent den "normaliserade" psykopaten är, desto mer används de föregående manipuleringsteknikerna. Desto mer intelligent den "normaliserade" psykopaten är, desto mer komplexa blir manipuleringsteknikerna. Desto mer "normaliserad" och intelligent psykopaten är, desto svårare är det att uppfatta dessa manipuleringstekniker. Desto mer "normaliserad" psykopaten är desto större möjlighet har denne att "stanna kvar" på ett ställe och istället byta ut omgivningen.

Om psykopaten befinner sig i en grupp, organisation eller företag kommer människor bli sjuka i större omfattning än vad som är rimligt (senare inlägg) och "omsättningen" av människor ligga på en hög eller mycket hög nivå i gruppen, organisationen eller företaget.

Om någon undrar om jag anser och tror att det finns en psykopat i varje grupp, organisation eller företag med hög "omsättningen" av människor är mitt svar nej. "Omsättningen" av människor kan ju bero på så många olika faktorer. Detta är ju helt naturligt och normalt. Vad jag menar är att eftersom detta är naturligt och normalt och det finns så många faktorer som uppfattas som naturliga och normala är det möjligt för den "normaliserade" psykopaten att förbli just en "normaliserad" psykopat och byta omgivning genom att stanna kvar på ett ställe.

Manoredo