tisdag 6 oktober 2009

Problemlösning del 2. Fokusera på det problem som du måste lösa. Fokusera därefter på lösningen till problemet.

Juridisk- problemlösning innebär dels att kunna hitta (existerande juridiska-) problem utifrån en viss mängd "fakta" (dokument, bevis, muntliga beskrivningar osv), och naturligtvis att sedan kunna hitta lösningen på de juridiska- problem man hittat.

Om alla "fakta" finns samlat som ska bedömas rättsligt, gäller det att göra en bedömning av detta material. Vad juristen egentligen gör är att avgöra hur troligt det är att detta material leder till en viss slutsats hos andra jurister som har tillgång till samma material.

En jurist som inte har tillgång till alla "fakta" eller allt material, bedömer naturligtvis endast det material denne har. Hur bra slutsatser denne än drar av detta material kommer slutsatserna att "rent objektivt" vara fel om andra jurister har tillgång till ett annat material eller mer material.

Om juristen agerar med bristfälligt material kommer detta agerande för en annan jurist (någon som har samma material, ett annat material eller mer material) vara bevis för att juristen som agerar utgår från bristfälligt material alternativt är en dålig jurist som inte kan dra rätt slutsatser av en viss mängd "fakta".

Om vi nu byter ut juristen som agerar med bristfälligt material mot den drabbade av en psykopat, den jurist som tar emot agerandet som baserar sig på det bristfälliga materialet med psykopaten och andra jurister med människorna i den drabbades omgivning ser det kanske ut på detta sätt:

1.

Du som är eller blir drabbad av en psykopat har varken samma material som psykopaten eller samma material som andra i omgivningen.

2.

Du som är eller blir drabbad av en psykopat måste antingen veta lika mycket som psykopaten (ha samma material eller mer) alternativt ha samma material som din omgivning för att psykopatens material ska anses som felaktigt av dig och din omgivning alternativt göra det omöjligt eller ovidkommande (det spelar ingen roll) att psykopaten kan använda sitt material.

1. Utgör den drabbades problem

2. Utgör de lösningar som finns för problemen

Enligt min uppfattning är ovanstående viktigt att förstå.

Manoredo